Zobrazit menu

Složení šk.rady

Aktuální funkční členění školské rady

Předseda:Mgr. Vladimír Minařík (za pedagogické pracovníky)

Místopředseda:Mgr. Zdeňka Bekrová (za pedagogické pracovníky)

Členové:
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA (za zřizovatele)
Mgr. Dana Nikoličová (za zřizovatele)
Jaroslava Kolmanová (za zákonné zástupce žáků)
Blanka Janková (za zákonné zástupce žáků)