Zobrazit menu

Volby - zápis volební komise

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb

Ředitel školy vyhlásil dnem 20.10.2017 volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v budově školy dne 22.11.2017 v době od 16.30 hod. – do 19.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:

 • …Mgr. Miroslav Hrdlík
 • …Mgr. Vladimír Minařík
 • …Mgr. Zdeňka Bekrová

  Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..77.. oprávněných voličů

  (viz příloha seznam oprávněných voličů).

  Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě se stávají:

  Blanka JANKOVÁ (72 hlasů)

  Jaroslava KOLMANOVÁ (67 hlasů)

  Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.

  Výše jmenovaní kandidáti se dnem 22.11.2017 stávají novými členy školské rady.

  V Brně dne: 22.11.2017

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb

Ředitel školy vyhlásil dnem 20.10.2017 volby do školské rady. Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhly v budově školy dne 22.11.2017 v době od 14.00 hod. – do 16.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:

 • …Mgr. Miroslav Hrdlík
 • …Mgr. Vladimír Minařík
 • …Mgr. Zdeňka Bekrová

  Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..23.. z …29… oprávněných voličů

tzn…79 %… (viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci pedagogických pracovníků ve školské radě se stávají:

Mgr. Vladimír MINAŘÍK (22 hlasů)

Mgr. Zdeňka BEKROVÁ (22 hlasů)

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.
Výše jmenovaní kandidáti se dnem 22.11.2017 stávají novými členy školské rady.

V Brně dne: 22.11.2017

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb 2014

Ředitel školy vyhlásil dnem 1.10.2014 volby do školské rady. Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhly v budově školy dne 12.11.2014 v době od 14.00 hod. – do 16.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:
…Mgr. Miroslav Hrdlík
…Mgr. Vladimír Minařík
…Mgr. Zdeňka Bekrová

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..20.. z …27… oprávněných voličů tzn…74 %… (viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci pedagogických pracovníků ve školské radě se stávají:

Mgr. Vladimír MINAŘÍK (20 hlasů)

Mgr. Zdeňka BEKROVÁ (20 hlasů)

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 12.11.2014 stávají novými členy školské rady.

Ředitel školy vyhlásil dnem 1.10.2014 volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v budově školy dne 12.11.2014 v době od 16.30 hod. – do 19.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení: …Mgr. Miroslav Hrdlík …Mgr. Vladimír Minařík …Mgr. Zdeňka Bekrová

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..114.. oprávněných voličů
(viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě se stávají:

Jaroslava KOLMANOVÁ (53 hlasů)

Marek VINTR (46 hlasů)

náhradníci: Nikola Pásková, Dana Stixová

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 12.11.2014 stávají novými členy školské rady.

V Brně dne: 12.11.2014

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb 2012

Ředitel školy vyhlásil dnem 28.3.2012 doplňkové volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v budově školy dne 18.4.2012 v době od 16.30 hod. – do 19.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:
…Mgr. Miroslav Hrdlík
…Mgr. Vladimír Minařík
…Mgr. Zdeňka Bekrová

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..76… oprávněných voličů
(viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě se stává:

Marek Vintr (39 hlasů)

náhradníci: Eva Šrámková (37 hlasů)

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaný kandidát se dnem 18. 4.2012 stává novým členem školské rady.

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb 2011

Ředitel školy vyhlásil dnem 26.10.2011 volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v budově školy dne 9.11.2011 v době od 16.30 hod. – do 19.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:
…Mgr. Miroslav Hrdlík
…Mgr. Vladimír Minařík
…Mgr. Zdeňka Bekrová

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..83.. oprávněných voličů
(viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě se stávají:

Mgr. Ivana ŠLOSAROVÁ (53 hlasů)

Mgr. Lada HRABCOVÁ (40 hlasů)

náhradníci: Jiří Andrýs Ing. Marie Navrátilová Eva Šrámková

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 9.11.2011 stávají novými členy školské rady.

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb 2011

Ředitel školy vyhlásil dnem 26.10.2011 volby do školské rady. Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhly v budově školy dne 9.11.2011 v době od 14.00 hod. – do 16.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:
…Mgr. Miroslav Hrdlík
…Mgr. Vladimír Minařík
…Mgr. Zdeňka Bekrová

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..19.. ze …22… oprávněných voličů tzn…86.4 %… (viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě se stávají:

Mgr. Vladimír MINAŘÍK (18 hlasů)

Mgr. Zdeňka BEKROVÁ (18 hlasů)

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 9.11.2011 stávají novými členy školské rady.

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb 2008

Ředitel školy vyhlásil dnem 10.10.2008 volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v budově školy dne 12.11.2008 v době od 16.30 hod. – do 19.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:
…Mgr. Miroslav Hrdlík
…Mgr. Vladimír Minařík
…Petr Šťasta

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..87.. oprávněných voličů
(viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě se stávají:

JUDr. Lubomír ZÁLEŠÁK (57 hlasů)

Mgr. Lada HRABCOVÁ (49 hlasů)

náhradníci:
Jana Jursová (16 hlasů)
Jiří Andrýs (15 hlasů)

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 12.11.2008 stávají novými členy školské rady.

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb 2008

Ředitel školy vyhlásil dnem 10.10.2008 volby do školské rady. Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhly v budově školy dne 12.11.2008 v době od 14.00 hod. – do 16.00 hod.

Volební komise, dle čl.6 volebního řádu školské rady, dohlížela na průběh voleb ve složení:
…Mgr. Miroslav Hrdlík
…Mgr. Vladimír Minařík
…Petr Šťasta

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem ..21.. ze …22… oprávněných voličů tzn…95,5 %… (viz příloha seznam oprávněných voličů).

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě se stávají:

Mgr. Vladimír MINAŘÍK (19 hlasů)

Mgr. Zdeňka BEKROVÁ (18 hlasů)

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše jmenovaní kandidáti se dnem 12.11.2008 stávají novými členy školské rady.

Informace ke Školské radě při ZŠ Kneslova 28

Vážení rodiče
chtěli bychom Vám touto formou předat následující základní informace.

RMČ Brno – Černovice rozhodla na svém 60. zasedání dne 30.6.2005, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o zřízení školské rady při Základní škole, Brno, Kneslova 28. K uskutečnění tohoto záměru vydal zřizovatel podrobný volební řád.

Ředitel školy v této souvislosti vyhlašuje dnem 10.10.2008 volby do školské rady. Volby proběhnou v budově školy dne 12.11.2008 v době od 16.30 hod. – do 19.00 hod. (v době konání třídních schůzek).

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje: výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. ( Podrobné informace k současné činnosti rady, včetně zápisů z jednotlivých zasedání, jsou zveřejněny na www školy. )

Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě (výtah z volebního řádu):

 • Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb,
 • týden před volbami bude zákonným zástupcům předán hlasovací lístek obsahující jména a stručné profily kandidátů,
 • zveřejnění výsledků voleb bude na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.
 1. Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
 2. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.
 3. Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
 4. Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.

Veškeré další aktuální informace k volbám (způsob voleb, volební řád, termíny, kandidáti atd…) budou zároveň zveřejněny na www stránkách školy a na nástěnce školy.