Projekt Moje volba - moje budoucnost

Od příštího školního roku se žáci naší školy ze 7., 8., a 9. ročníku zapojí do projektu „Moje volba – moje budoucnost“. Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium technických, řemeslných a službových oborů, tzn. vhodné plošné představení těchto oborů v rámci celého Jihomoravského kraje a vytvoření jednotných postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům základních škol v dostatečném předstihu před výběrem studijního oboru, popř. povoláni. V rámci vyučování se zúčastní specializovaných besed s odborníky přímo z praxe. Dále se žáci v doprovodu výchovného poradce zúčastní exkurzí do firem, působících na úrovni technických či řemeslných oborů. Ve spolupráci s firmami budou nejen pro žáky a výchovné poradce, ale i pro rodiče žáků, pořádány praktické Oborové dny, při nichž si žáci budou moci sami vyzkoušet tvorbou vlastních výrobků. Samotná prezentace je koncipována s důrazem vtáhnout žáky více do praxe a interaktivním přístupem jim ukázat realitu práce v oboru Projekt žákům nabídne aktivní účast na besedách, exkurzích a Oborových dnech; vše ve spolupráci s profesními odborníky a firmami.