Předškoláci

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, milé děti! Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy v termínu dle školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2024. Dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanovuje ředitel školy na celé toto období, tzn. od 01. 04. 2024 do 30. 04. 2024. Jedná se o děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 8. 2024. Na žádost zákonného zástupce (rodiče) může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě, které výše uvedenou podmínku nesplňuje. Pokud dovrší 6 let do 31. 12. 2024, potom musí doložit kladné doporučení z PPP. Děti, které dosáhnou věku 6 let až po 31. 12. 2024 musí doložit kladné doporučení z PPP a od pediatra.

V letošním školním roce se uskuteční i prezenční zápis do 1. tříd naší základní školy v těchto dnech:

• pátek 5. 4. 2024 13.00 – 18.00
• sobota 6. 4. 2024 9.00 – 12.00

S sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci doklad o pobytu v České republice a vytisknutou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí do ZŠ je nutné si vypsat a vytisknout na webových stránkách https://zapisdozs.brno.cz/

Důležité informace k zápisu zde

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku – ZŠ Brno, Kneslova 28 viz příloha

Soubory: