Příběhy našich sousedů 2021

V úterý 6. dubna se uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, kterou každoročně organizuje Post Bellum za podpory Magistrátu města Brna.
Po komplikacích souvisejících s pandemickými omezeními se prezentace konala online prostřednictvím aplikace Zoom, a tak téměř po dvou letech práce a odkladů došlo na představení celkem sedmi žákovských prezentací z města Brna.

Naši školu reprezentovali čtyři žáci z devátého ročníku, jmenovitě Michaela Sobotková, Veronika Škrdlová, Robin Šenauer a Michal Pluháček. Jejich „objektem zájmu“ se stal pan Hynek Sobotka, který prožil celý svůj život v Černovicích a tak i jeho život a vzpomínky byly úzce spojeny s naší městskou částí. Zároveň se jedná o dědečka jedné členky našeho týmu, z těchto důvodů byla práce na jeho vzpomínkách vskutku srdeční záležitostí.

Deváťáci si jako způsob prezentace vybrali plakát/komiks, který představoval rodný dům pana Sobotky, ve kterém žije až do současnosti a je tedy pojítkem jeho životního příběhu. Ve čtyřech částech žáci představili poválečné dětství pana Sobotky v Černovicích, lásku k hudbě, jeho pracovní a rodinný život.
Velké díky patří panu Sobotkovi, který souhlasil se zapojením do projektu a jsme rádi, že se mohl zařadit po bok pana Petra Kopečného, černovického kronikáře, jehož život jsme v tomto projektu zmapovali v minulosti a dalších pamětníků z celého Česka.

Další velké poděkování míří k Míše, Verče, Robinovi a Michalovi – mám velkou radost, že i v této nelehké „online“ době jste se k projektu postavili čelem, byli jste vždy zodpovědní, připravení a dobře naladění

Plakát, audio záznam rozhovoru s pamětníkem a fotodokumentaci můžete vidět nejen zde na webu, ale hlavně na stránkách Příběhů našich sousedů – https://www.pribehynasichsousedu.cz/…botka-hynek/.

Milena Jeřábková.