Výsledky soutěží ve sběru mobilních telefonů a použitých baterií

V rámci recyklačního programu Recyklohraní jsme ve škole uspořádali hned dvě sběrové soutěže, soutěž ve sběru mobilních telefonů a soutěž ve sběru použitých baterií. Do obou akcí se zapojilo celkem 13 tříd. Společně jsme za pouhý jeden týden shromáždili 86 mobilních telefonů. Baterie jsme sbírali o týden déle a podařilo se nám nasbírat přibližně 245 kg což je 11 138 kusů baterií.

Svoji píli mezi sebou poměřily celé třídní kolektivy, ale i jednotlivci.

Mezi třídami s největším počtem odevzdaných mobilních telefonů si vedla skvěle třída 3.B, která se umístila na třetím místě. Druhé místo patří 4. A a vítězem, s počtem 22 odevzdaných mobilních telefonů, se stala třída 2.A. I mezi jednotlivci se na stupně vítězů dostali hned dva žáci 2.A. Ti nejpilnější obdrželi drobné odměny a vítězná třída si pochutnala na výtečném dortu. Ve sběru baterií obsadila třetí místo třída 6.B, na druhém místě se umístila 4.B a první příčka patří 3.A. Mezi jednotlivci to byli tentokrát dva žáci 3.A, kteří se s největším počtem přinesených baterií umístili na stupních vítězů.

I v této kategorii čekaly na tři nejlepší drobné odměny a na vítěznou třídu opět dort.
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za zapojení do recyklačních soutěží.

Mgr. Ivana Šlosarová