Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozně technických a organizačních dů­vodů

ředitelské volno na dny 29. 6. a 30. 6. 2020.

Školní družina ani školní jídelna nebudou tyto dny v provozu.

Vyučování ve školním roce 2019/2020 bude ukončeno vydáním vysvědčení v pátek 26. 6. 2020. Způsob předání bude rodičům i žákům včas upřesněn.

Vedení školy