Krabice od bot

Už podruhé se děti z naší školy zapojily do charitativní sbírky Krabice od bot, která má podtitul „děti darují dětem“, konkrétně těm z dětských domovů či ubytoven. Tentokrát jsme prostřednictvím školního parlamentu oslovili 5. – 9. třídy a děly se věci. Celkem se zapojilo cca 23 dětí ze všech tříd, které se dobrovolně vzdaly celé řady svých knížek, hraček, oblečení, ale i psacích a výtvarných potřeb. Celkem jsme s pomocí dětí odevzdali 25 krabic dárků, které už ve sběrném místě v Brně-Bohunicích čekají na rozvoz ke svým budoucím majitelům.

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří se rozhodli zapojit do dárcovství a udělat tak někomu jinému hezké Vánoce.

Dík patří členům školního parlamentu za koordinaci a jmenovitě pak Natce Ševčíkové, Lence Váňové, Anetce Jelínkové, Kačce Rychlé, Báře Čejkové, Viky Hrycjukové, Lucce Juráskové a Péťe Vítkové za pomoc s tříděním a balením všech dárků.

Milena Jeřábková, Sabina Hanáková.