Černovická olympiáda 2023

Rok se s rokem sešel a my máme za sebou další, tentokráte již XXI. ročník lehkoatletické olympiády černovických základních škol. I letos jsme se všichni sešli na našem školním hřišti a stali se svědky výborných sportovních výkonů. Ani tentokrát jsem se ale nedočkali překvapení – pohár za celkové vítězství chlapců zůstává na ZŠ Kneslova, naopak pohár pro dívky si odnesla ZŠ Řehořova. Je zde na místě poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě letošní olympiády, ÚMČ Černovice za finanční podporu, paní starostce Bc. Petře Quittové za povzbuzování a předání cen, všem rozhodčím, fanouškům, ale hlavně nadšeným sportovcům za skvělou podívanou. Medaile, diplomy i ceny jsou již rozdány, ale dobrý pocit z celé akce zůstává.

Soubory: