Pasování na čtenáře

Školní družina navštívila místní knihovnu na ulici Charbulova, kde proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Velké díky patří paní knihovnici, která nás seznámila s řádem a provedla krásnou knihovnou. Ukázala nám jaké knížky si zde můžeme vypůjčit. Poté přišla paní starostka, která všechny prvňáčky pasovala na čtenáře za pomoci svého čtenářského meče. Všichni zúčastnění se podepsali na čtenářský glejt a jako dárek jsme dostali pohádkovou knihu s věnováním a odznáček s logem knihovny.

Klímová Magdaléna