Zápisový lístek

Je to potvrzení uchazečova zájmu o studium na zvolené střední škole. Uchazeč jej odevzdává po úspěšném absolvování přijímacího řízení a přijetí na zvolenou střední školu.

Zápisový lístek pro potvrzení zájmu uchazeče o studium na střední škole vydává zákonným zástupcům základní škola oproti jejich podpisu (může ho vyzvednout také jiná osoba na základě plné moci zákonných zástupců – nemusí být notářsky ověřená).

Zápisové lístky si vyzvednou zákonní zástupci u hospodářky školy v uvedené dny:
Pondělí 24.02.2020 8:00 – 16:00
Středa 26.02.2020 8:00 – 15:00
Čtvrtek 27.02. 2020 8:00 – 16:00

Jiný termín pro vyzvednutí zápisového lístku si můžete dohodnout na tel. č. 605 284 991.