Tvorba poezie v 6. třídách

Poezie k měsíci květnu neodmyslitelně patří a my jsme se do její tvorby v 6. třídách bezhlavě pustili. Žáci si vyzkoušeli práci s jazykovými prostředky jako je například přirovnání, epifora či anafora; zkoušeli tvořit vlastní kaligramy a počítat slabiky, aby sestavili pravou japonskou haiku. V závěru měsíce zkoušeli své nejlepší práce zobrazit také vizuálně – například pomocí abstrakce. Poslední hodinu jsme pak četli anonymně psané básničky, které děti tvořily doma.

Věřím, že se nám podařilo k poezii přiblížit a poznat ji trochu z jiného úhlu pohledu.

Mgr. Karolína Smělá