Říjen v 8. třídě.

Osmáci v říjnu kromě nového učiva a aktivit ve škole zavítali na dvě akce konané v Brně k příležitosti 30. výročí Sametové revoluce. První byla návštěva projektu Totalitní stát na náměstí Svobody. Po prohlédnutí a pročtení doprovodných panelů před projekcí, jsme se po diskusích s místními příslušníky VB, alias uvaděči v dobových uniformách, usadili do lehátek. Na střeše promítací haly jsme sledovali 20 minutový spot mapující 40 let trvající dobu komunistického režimu. Žáci se tak seznámili se základními symboly komunistického režimu, které se promítaly do všech oblastí života v tehdejším Československu.

Před podzimními prázdninami jsme navštívili divadlo Polárka. Představení s názvem Ve jménu republiky nás vtáhlo do Československa 50. let minulého století, tedy do prvních let komunistického režimu. Tématem byl kontrast mezi aktivitami skupin činných ve 3. odboji a tehdejší Státní bezpečností. Představení bylo dětem blízké díky umístění děje do města Brna.
Získané informace se budou dětem hodit i v chystaném projektu k výročí pádu komunistického režimu.

Jeřábková Milena, Hanáková Sabina