Jarní čeština tvořivě a hravěProjektové dopoledne JARNÍ ČEŠTINA TVOŘIVĚ A HRAVĚ přineslo žákům pátých a šestých ročníků mnoho zábavy. Projekt byl rozdělen do dvou částí. První část byla soutěžní, druhá tvořivá.

Tělocvična a přilehlé prostory se přeměnily v arénu, ve které nemuseli žáci bojovat pěstmi, ale mohli zde prokázat svoje znalosti a dovednosti z oblasti českého jazyka a komunikace vůbec. Žáci museli ve skupinkách projít šesti stanovišti, na kterých je čekaly různorodé úkoly. Pokud je úspěšně zvládli vyřešit, získali indicii – písmeno. Z písmen na konci složili slovo, které je úzce spjaté s příchodem jara.

Na prvním stanovišti si děti ověřily svoje znalosti ohledně psaní pohlednic a přání. Vybraly si obrázek, který se jim líbil, rozhodly se, zda budou tvořit pohled nebo přání, komu budou psát a pak už zbývalo doplnit jen vhodný text a správnou adresu. Zjistili jsme, že v dnešní době už není úplně běžné psát pohledy z prázdnin. Některé děti byly tímto úkolem zaskočeny, ale těší nás, že se naučily zábavnou formou něco nového a příště už se nebudou této výzvy bát.

Druhé stanoviště byl text s porozuměním, který se týkal pašijového týdne a velikonočních zvyků. Děti měly za úkol odpovědět na otázky k textu. Jestliže odpověděly vše správně, odhalily dva tradiční symboly Velikonoc.

Na třetím stanovišti si děti zahrály na detektivy a snažily se ve větách najít skrytá slova, která souvisí s jarem a Velikonocemi. Když byli žáci moc šikovní, pokoušeli se vymýšlet vlastní věty s ukrytými slovy.

Na čtvrtém stanovišti se z dětí stávali básníci. Jejich úkolem bylo vymyslet krátkou báseň z vylosovaných slov. Byli jsme mile překvapeni, jak skvělé básníky mezi sebou máme.

Na pátém stanovišti si děti zopakovaly popis pracovního postupu. Nepořádné kuchařce se totiž dohromady pomíchaly 2 recepty na tradiční velikonoční pokrmy. Žáci je měli poskládat správně, za odměnu na ně čekala sladká odměna. Kde ji najdou, zjistili po správném vyřešení zadání posledního stanoviště. V něm si procvičili pravopis a další záludná češtinářská pravidla. A co bylo tou odměnou? Sladký velikonoční beránek, kterého si děti upekly samy předchozí den.

Tajným slovem z indicií byla MORANA, kterou si žáci v druhé části dopoledne společně vyrobili. Kromě ní vytvářeli žáci velikonoční vajíčka a veselé ptáčky, kterými na závěr po průvodu s Moranou ozdobili stromy u altánu v zahradě.

Dopoledne se všem líbilo. Reakce žáků byly velmi pozitivní. Většina žáků nám sdělila, že je hry velice bavily a že se dozvěděli mnoho nového nejen o Velikonocích. Také beránek jim chutnal. Z úspěchu celého projektu máme velikou radost a těšíme se na nějakou další společnou akci.

Miroslava Horká a Lucie Doležalová, vyučující ČJL