Předškoláci na ZŠ Kneslova

V březnu jsme na naší škole uspořádali zábavná dopoledne pro děti z černovických mateřských škol.

Děti se podívaly do třídy k prvňáčkům a k deváťákům, kde si vyzkoušely různé výtvarné aktivity. Velký úspěch mělo zhlédnutí chemických a fyzikálních pokusů a závěrečná hra na školní zahradě.

Doufáme, že jsme dětem ulehčili jejich budoucí přechod ze školkového prostředí do toho školního, a že se do první třídy budou moc těšit.

Mgr. Lucie Dvořáková