Fyzikální praktika VI.B

V tomto roce jsme měli možnost fyzikální praktika prožít ve škole.

Máme za sebou
- proudění vzduchu
- hrozící rukavici
- lozící berušku
- povrchové napětí
- akrobata
a spoustu žákovských pokusů

Vincenc Směták