Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
my zaměstnanci ZŠ Kneslova většinově souhlasíme s argumenty a důvody, které odborová organizace vytýká současné politice vlády v oblasti školství. Stávku však považujeme za krajní řešení, které může v této fázi více poškodit vztah důvěry zaměstnanců, žáků a rodičů, kteří (dle našeho názoru) nemají dostatek relevantních informací. Proto na naší škole bude výuka probíhat v plném rozsahu.
P.S. Bez ohledu na náš postoj vám na základě žádosti odborové organizace předáváme informaci o cílech odborové organizace v souvislosti s připravovanou stávkou.

Vedení školy

Soubory: