Soutěž ve sběru použitých baterií 2023

Na přelomu měsíce února a března proběhla na naší škole již tradiční ekologická kampaň ve sběru použitých baterií a akumulátorů v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Velmi nás potěšilo, že se do akce zapojily všechny třídy školy a společně jsme sesbírali 29 553 kusů baterií, což činí 484 kg.

Výrazně jsme se zlepšili i v porovnání s rokem minulým, kdy se nám podařilo shromáždit 232 kg odpadních baterií, ze kterých bylo recyklací získáno 174 kg druhotných surovin využitelných pro nové zpracování.

A jak dopadly jednotlivé třídy?

Stupně vítězů:

Vítězem se stala 4. A, která získává jako hlavní cenu dort pro svou třídu.

Na 2. místě 1. B

Na 3. místě se umístila 4. B

Ostatní třídy a umístění:

Na 15. místě se umístila 3. B.

Na 14. místě 7. B.

Na 13. místě 9. B.

Na 12. místě 7. A.

Na 11. místě 5. B.

Na 10. místě 9. A.

Na 9. místě 8. tř.

Na 8. místě 3. A.

Na 7. místě 2. tř.

Na 6. místě 5. A.

Na 5. místě 1. A

Na 4. místě 6. tř.

Všem děkujeme za účast a přínos životnímu prostředí.

Mgr. Ivana Šlosarová