Benátský ples 2024

Školní benátský ples pro žáky 8. a 9. ročníku

Pro šestý ročník školního plesu jsme zvolili nové téma – Benáky. Místo známé pro svou krásu, eleganci, neotřelou módu, plesy, tajemné a pestré masky nás inspirovalo.

V hodinách výtvarné výchovy, hudební výchovy i pracovních činností se začalo s přípravami. Bylo nutné vyrobit výzdobu a plesové masky. Žákyně 9. ročníku pro své spolužáky vyrobily chutné občerstvení. Poslední, co zbývalo – naučit se 3 tance. Ples měl dvě moderátorské dvojice z řad žáků. Petra s Tomášem zvládli ples uvést a seznámit spolužáky s historií plesů. Lenka a Ríša se chopili moderování tomboly.

V den plesu měli žáci sraz v 7 hodin ráno. U vstupu do školy byl koordinátor (z řad žáků), který velel přípravným akcím. Žáci museli připravit sál a umístit vyrobenou výzdobu. V kuchyni se děvčata postarala o servírování sladkého i slaného občerstvení. Vše probíhalo velmi dobře a na čas. Před 9. hodinou žáci slavnostně nastupovali k promenádě a prvnímu tanci, jímž byla mazurka. Obličeje dětí zdobily krásné vlastnoručně vyrobené masky, které slavnostní atmosféru i jejich krásu jen podtrhovaly. Následoval bohatý program plný tance, tanečních soutěží pro třídy i jednotlivce. Ve volných chvílích jsme se fotili ve fotokoutku, bavili se s kamarády a užívali si dobrou náladu. Vrcholem našeho tance byla soutěž o nejlepšího tanečníka a nejlepší tanečnici. Výherci letošního ročníku byli Aneta Jelínková a Adam Honsa. Jelikož vše hezké musí jednou končit, kolem půl 1 jsme si zatančili poslední tanec a pan ředitel žákům rozdal památné placky. Všem organizátorům i zúčastněným velmi děkujeme za zdařilý plesový den.

Sabina Hanáková, Jarmila Cibulková a Simona Marenčáková