Miniveletrh středních škol

Ve středu 15.11.2023 se na naší škole konalo setkání zástupců středních škol s našimi osmáky a deváťáky i jejich rodiči. Na letošní, již tradiční, Miniveletrh se dostavilo 10 zástupců brněnských středních škol. Někteří účastníci jsou stálými návštěvníky naší akce, ale i letos k nám zavítali noví zástupci středoškolského vzdělávání. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem za milou a informacemi nabitou prezentaci jejich školy. Našim žákům přejeme, aby výběr střední školy nastartoval jejich pracovní dráhu správným, úspěšným směrem.

Tým školního poradenského pracoviště