Miniveletrh středních škol

Ve středu 15. 11. 2017 měli žáci devátých i osmých tříd, spolu se svými rodiči, možnost navštívit Miniveletrh středních škol, který má na naší škole již tradici. Všichni zájemci o studium na střední škole i jejich starostliví rodiče se zde setkali se zástupci brněnských středních škol a získali tak potřebné informace o jednotlivých oborech i škole samotné. Zájem ze strany žáků i rodičů má vzrůstající tendenci, což dokazuje i jejich vysoká účast na Miniveletrhu. Věřím, že setkání žákům pomohlo při rozhodování o jejich budoucnosti.

Mgr. Ivana Šlosarová, výchovná poradkyně