Papoušci v ŠD

Naší školní družinu přišli navštívit krásně zbarvení papoušci. Všechna oddělení se sešla v tělocvičně, kde se s těmito ptáky seznámila. Dozvěděli jsme se plno nových informací o těchto exotických zvířatech. Oslnili nás svoji pestrou barevností. Ukázali nám, jak umí jíst ze lžičky. Při lezení po provaze a otevírání oříšku jsme se přesvědčili, jakou mají sílu v zobáku a jak si povídají, když se potká samička se samečkem na bidýlku. Nejsilnější zážitky z celého vystoupení byly, když se papoušci posadili některým dětem na hlavu a všechny děti si mohly vyzkoušet jaké to je, když se na ruku posadí velký Ara.
Představení se dětem moc líbilo a na závěr si mohly koupit suvenýr.

Za z organizování děkujeme p. vychovatelce M. Brynzové

ŠD