Ostravoooo !!!

Žáci devátých a osmých tříd se vydali vstříc Ostravě a jejím krásám.

„Po dlouhé cestě vlakem nás čekal náročný zeměpisný program. Uchvátil nás pohled na nový vozový park ostravského MHD. Naše první kroky směřovaly k Hornickému muzeu Landek Park, kde jsme se projeli v hornických vagoncích a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o hornictví na Ostravsku. Součástí prohlídky bylo „sfaraní“ do bývalého dolu, kde nám průvodce ukázal průběh hornického procesu. Naše další kroky směřovaly do centra města Ostravy, kde jsme se ubytovali. Večer nás zaujala prohlídka Vyhlídkové věže Nové radnice, kde nám vyučující zadaly první zeměpisné úkoly týkající se polohy a památek města Ostravy. Druhý den nás čekal výšlap na Haldu Emu, kde jsme hráli zajímavé hry. Závěrem jsme se seznámili s historií a architekturou Masarykova náměstí v samém centru Ostravy.“

Všichni účastníci si exkurzi užili a přijeli domů plni vzpomínek a zážitků.

Hanka a Milča