Vánoční přání pro DS Věstonická

Od poloviny listopadu měli mnozí žáci 5. až 9. tříd v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností o zábavu postaráno. Kromě tradiční vánoční výzdoby tvořili vánoční přání pro klienty Domova seniorů Věstonická v Brně. Doufáme, že tohle malé gesto od dětí přinese potěšení, třeba i pro ty, kteří z různých důvodů nemohou trávit Vánoce v kruhu rodiny.

Kolektiv pedagogů ZŠ Kneslova.