Digitální zázemí na ZŠ

Každým rokem se na škole žáci od září dočkají příjemných změn, které jim umožňují moderní přístup ke vzdělání.

V minulém roce jsme vybavili 1. – 4. třídy interaktivními dataprojektory. Žáci druhého stupně získali zdarma přístup do Office 365, který mohou po dobu studia využívat a který respektuje pravidla GDPR. Samozřejmostí je přístup do zabezpečené wifi sítě, která pokrývá již několik let celý prostor školy. A pro výuku žáci dále využívají učebnu informatiky s 24 počítači. Ve specifických případech využíváme i režim BYOD (Bring Your Own Device).

Všichni učitelé mají vlastní přenosné zařízení v podobě tabletu případně notebooku. Letos jsme pokročili v digitalizaci instalací osmi dataprojektorů do zbývajících tříd 5. – 9. ročníků.

Daří se nám tak držet standard doby, který si dynamikou změn v průmyslu žádá i proměny na poli vzdělání.

Vincenc Směták