Empík - IV. třída

Posadit se na kolo a vyrazit na silnici, chce pořádnou kuráž. Neméně důležitá je i znalost pravidel silničního provozu. Na dopravním hřišti Riviéra se o tom přesvědčili žáci IV. třídy. Celoroční projekt Empík – cyklista učí děti nejenom teorii, ale zahrnuje i bloky jízdy na kole pod dohledem zkušených policistů. Letos jsme o jeden výukový blok přišli, při distanční výuce se preferovalo jiné učivo než dopravní výchova, takže děti sedaly na kola trochu s obavou. I pro zkušené řidiče jsou některé situace na křižovatkách zapeklité, ale všichni obstáli se ctí. Někteří sice bojovali s ukazováním směru, někteří nezastavili na stopce, někteří jeli na červenou, kruhový objezd byl pro někoho velký oříšek, ale řidičský průkaz cyklisty si letos odváželi všichni. Cílem této výuky bylo ukázat dětem, jak je pro jejich bezpečí na silnici důležitá výborná znalost silničních pravidel. A to se snad podařilo.

Tř. uč. Mgr. Eva Janečková