Živá voda v Modré

10. 6. 2021 jsme vyrazili na výlet do Živé vody v Modré. Hned po příjezdu se nás ujala paní průvodkyně, která rozdala dětem granule na krmení ryb. Na ty jsme následně ve dvou nádržích nalákali k vodní hladině výstavní kusy ryb, ať už šlo o kapry, jesetery nebo dokonce sumce. Následně jsme si tyto ryby prohlédli ještě blíž v podvodním tunelu. To byl opravdu zážitek. Protože bylo krásné počasí, vykoupali jsme se v přidruženém biotopu. Neopomněli jsme ani nákup suvenýrů. Výlet jsme si moc užili.

1.A, 2.A, 2.B