FINANČNÍ GRAMOTNOST 2.A,2.B, 4.A,4.B

Ve spolupráci s Českou spořitelnou proběhla na naší škole přednáška ohledně finanční gramotnosti.

Žáci druhých a čtvrtých tříd se dozvěděli, jak nejlépe hospodařit s penězi. Pracovnice spořitelny měly pro děti nachystaný zajímavý program ve kterém budou děti pokračovat se svými třídními učitelkami. K dispozici každá třída dostala výukový plakát a zajímavé pracovní sešity.

Spolupráce s českou spořitelnou se nám osvědčila i v minulosti, doufáme, že další pěkné programy budou následovat.

Mgr. Lucie Dvořáková