Škola v přírodě Vernířovice

Pro žáky 5. a 6. ročníků si vyučující připravili program na zářiovou školu v přírodě, která se odehrála v Jeseníkách, přesněji v obci Vernířovice. Tato méně známá víska skýtá mnohé poklady a krásy jesenické přírody. Děti pracovaly převážně v 10 smíšených skupinách, ve kterých plnily sportovní i výukové úkoly, závodily, házely, běhaly, skákaly, lezly, houpaly se, opékaly špekáčky, řádily na pokojích, učily se o přírodě i zemi, plnily jazykové i matematické úkoly. Jeden z pozdních večerů byl zasvěcen strašidlům a tichým nočním zvukům přírody. Ani chladné počasí nás neodradilo od sportovních i vzdělávacích aktivit. Celodenní výlet prověřil fyzickou zdatnost našich malých horalů. Musíme s potěšením oznámit, že všichni zvládli zadané úkoly a statečně pobyt v přírodě dokončili. Nejšikovnější děti byly odměněny diplomy a potleskem spolužáků. Drobné odměny a krásné zážitky si odvezli všichni účastníci zájezdu.

Karolína Smělá, Ivana Šlosarová, Milena Jeřábková a Sabina Hanáková