Informace ŠD

Upozornění pro rodiče – zápis do ŠD

Zápis do ŠD na šk. rok 2019/2020 proběhne v pondělí 2. 9. 2019 od 8.00 v prostorách ŠD.
Žák může navštěvovat ŠD po řádném vyplnění zápisného lístku!

Provoz ŠD

2. 9. 2019
8.45 – 15.00

od 3. 9. 2019
ranní družina:
6.00 – 8.00
odpolední družina
11.30 – 16.30

více o ŠD

Vedoucí ŠD