Zeměpisné praktikum 7.B

V posledním dni měsíce září jsme v rámci volitelného předmětu Zeměpisné praktikum šli ven. Jednak proto, že čerstvého vzduchu není v posledních dnech nazbyt, jednak proto, že prakticky se zeměpis dělá nejlépe venku. Paní asistentka Elina Voitkovskaia si jako vystudovaná geografka připravila pro žáky své třídy cestu za pokladem. Žáci byli rozděleni do skupinek po 4 členech, jejich úkolem bylo se pomocí určených azimutů a buzoly dostat přes jednotlivá stanoviště k pokladu – v našem případě měl podobu čokoládové odměny.

Všechny týmy byly úspěšné a do cíle se dostaly, radost dětí ze hry i z odměny byla velká – viz fotoJ

Ještě jednou děkuji paní asistentce Elině Voitkovské za organizaci celé hry.

Milena Jeřábková