Jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020 na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

více viz příloha

Soubory: