Velikonoce

Od března jsme se připravovaly na Velikonoce. Nejprve jsme ozdobily větve vrby, další hodinu jsme zasely osení. Pak jsme vyfukovaly a malovaly voskem vajíčka a nakonec jsme si upekly beránka.

děvčata z 8.A a 8.B a Jarmila Cibulková