Zápis do ŠD 2022/2023

NFORMACE O ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis do ŠD na šk.rok 2022/23 proběhne ve čtvrtek 1.9.2022 od 8.00 v přízemí budovy ZŠ Kneslova. Vyplněné zápisní lístky (k dispozici ve vestibulu ZŠ nebo ke stažení na webu školy www.zskneslova.cz) lze osobně odevzdat již od úterý 30.8.-2.9.2022 hospodářce školy,nebo vedoucí vychovatelce ŠD.Vyplněné a podepsané zápisní lístky lze zaslat na adresu : minarikova@zskneslova.cz
Bez vyplněné přihlášky nebude dítě do ŠD přijato.

PROVOZ ŠD:
1. 9. 2022 8.45 hod.-14.00 hod.!!
Od 2. 9. 2022 ranní ŠD 6.00 hod.-8.00 hod., odpolední ŠD 11.40 hod.-16.30 hod.

Těšíme se na Vás! Vladimíra Kyselová vedoucí ŠD