Poznali jsem da Vinciho …

Dne 23. 1. 2020 jsme měli na naší škole vzácnou návštěvu. Navštívili nás zástupci agentury Pernštejni se vzdělávacím programem Leonardo 500 let, kteří se velmi poutavě a neotřele pokusili našim žákům i pedagogům přiblížit osobnost, myšlení, genialitu i lidskost jednoho z nejvýznamnějších vědců a umělců tehdejší Evropy. V první části jsme zhlédli divadelní část, kdy jsme si měli odnést nejen znalosti z Leonardova života a díla, ale i rysy jeho osobnosti a způsoby myšlení. V druhé části byla možnost si jeho dílo prohlédnout a díky interaktivním rekvizitám i zkusit, co byl schopen vymyslet, zrealizovat a vytvořit člověk, který zemřel před 500 lety. Krásně vyrobené vynálezy nás poučily o složitosti myšlení a představivosti člověka, který dal impulz tolika vědním i uměleckým oborům.

Po skončení představení jsme si spolu se žáky ověřili své znalosti v pracovním listu. Věřím, že si všichni odnesli zajímavé poznatky. Ještě jednou děkujeme tvůrcům za povedený program.

Mgr. Milena Jeřábková, Bc. Sabina Hanáková