Mikulášská

5. prosince naši školu navštívila vzácná návštěva – Mikuláš, andělé a čerti. Prošli všechny třídy základní školy. Nejvíce se těšili do prvních a druhých tříd, ve kterých děti nejnapjatěji očekávaly jejich příchod. Mikuláš a andělé pohovořili s dětmi. Ty na oplátku ochotně zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Všechny děti v těchto třídách byly hodné, což potvrdily i paní učitelky. V ostatních třídách musely občas zasahovat i síly čertovské.
Doufáme, že naši školu navštíví i příští rok a opět nám donesou drobné sladkosti za pěkné chování.

Velmi děkuji za pomoc a ochotu Jasmíně Absolonové, Evě Zubaté, Tereze Kӧhlerové, Pavlu Šujanovi, Andree Vašákové, Nikole Havelkové, Ivě Vykoupilové, Agátě Pospíchalová a Tereze Jurdové.

Sabina Hanáková