4. B v knihovně

Od začátku školního roku navštívila 4. B již dvakrát knihovnu v Černovicích. Poprvé jsme se zúčastnili besedy na téma „Brněnské pověsti“.

Kromě toho jsme se zapojili do soutěže „Jižní Morava čte.“ Letošní téma bylo „Tajemství knihovny.“

Děti měly za úkol napsat na dané téma slohovou práci a také ve dvojici nebo trojici vytvořit ilustrovaný příběh. Nejlepší práce byly přečteny při druhém setkání v knihovně.

Děti z naší třídy se ve své kategorii (literární) umístily na prvním, druhém a třetím místě. Jejich práce budou na pobočce vystaveny, přijďte se podívat…

1.místo : Monika Váňová – postup do krajského kola, 2.místo : Jakub Zeiner, 3.místo : Petra Kovaříková

Mgr. Lucie Dvořáková