Zeměpis také v praxi

První rok na druhém stupni je pro šesťáky ve znamení mnoha nových předmětů, jedním z nich je i zeměpis. A protože učení není jen čtení v knihách, snažíme se čas od času zapojovat i praktické úkoly. V únoru si mohly děti vybrat ze tří různých úkolů z tematického celku atmosféra – někteří pozorovali oblaka a snažili se odhadnout, o jaké konkrétní typy se jedná, jiní měřili teploty, někteří se snažili na podomácku sestrojeném srážkoměru naměřit, kolik srážek dokáže napršet během týdne. V dubnu jsme se přesunuli k půdnímu obalu Země, pedosféře, a děti si zkoušely na odebraných vzorcích půdy odlišit od sebe jednotlivé půdní druhy. I přesto, že přinést do školní učebny plné dětí hlínu (a smíchat ji s vodou) se může zdát jako vysoce riziková akce, obě třídy to zvládly na jedničku, posuďte sami.

Milena Jeřábková.