Znojmo – výlet IV. třídy

Město Znojmo bylo Přemyslem Otakarem I. povýšeno ve 13. stol. na královské město. My jsme se nejdříve vypravili do znojemského podzemí, které je největším systémem podzemních chodeb v České republice. Měří 27 km a má čtyři patra. Paní průvodkyně nám velice zajímavě vyprávěla o různém využití těchto prostor, od uskladňování zeleniny, vína, piva, po mučírnu a úkryt obyvatel Znojma před nepřáteli při obléhání města. Po následném občerstvení ledovou tříští, cukrovou vatou atd., jsme sešli ulicí Na Tremperku k řece Dyji, abychom se podívali na přehradní hráz. Klikatou cestou kolem Rajské vinice jsme se vyšplhali zpět k Mikulášskému kostelu a pokračovali přes znojemský pivovar k románské rotundě sv. Kateřiny a na nádvoří přemyslovského hradu. Tam jsme se posilnili obědem a odpočinuli si. Čekala nás poslední část výletu, oblíbené nákupy suvenýrů. Přes náměstí s rozprašovači vody (všichni byli mokří jak vodníci), jsme se přesunuli k malému obchůdku, kde si každý nakoupil drobnosti na památku. Při návratu k autobusu si ještě někdo koupil poslední zmrzku a jeli jsme do Brna.

Mgr. Eva Janečková