Zápis dětí do 1. tříd - 2021/2022

Seznam přijatých dětí, zveřejněno 5. 5. 2021

viz soubor

Aktuální forma zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022:
V souladu s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně příp. dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole. Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy v termínu dle školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanovuje ředitel školy na celé toto období, tzn.
od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021.

Žádost o přijetí (popř. o odklad) naleznete a vyplníte www.zapisdozs.brno.cz
Žádost vyplňujte pečlivě, dbejte na správnost údajů ve shodě s rodným listem a správným uvedením místa trvalého pobytu zákonných rodičů i dítěte. Pro další komunikaci uvádějte telefonní číslo i e-mailovou adresu.

Cizinci, uvádějte všechna jména dle rodného listu (ne přezdívky) a uveďte i pohlaví dítěte.

Důležité!
Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.

Přihlášku je možné doručit do školy následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen obyčejný e-mail nebo scan)
3. vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku poslat poštou na adresu školy, ZŠ Kneslova 28, 618 00 Brno
4. osobním podáním nebo do schránky školy

V případě uvolnění stávajících opatření a restrikcí stanovuje ředitel školy termíny pro prezenční formu zápisu takto:

pátek 09. 04. 2021 v době od 14.00 – 18.00
sobota 10. 04. 2021 v době od 9.00 – 12.00

s sebou:
vytisknutou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce

Doporučujeme i nadále sledovat tyto naše webové stránky, kam průběžně umísťujeme všechny aktuální informace v dostatečném časovém předstihu.

Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 605 284 991 každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin.

Soubory: