PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY

Na začátku každého školního roku jsou prvňáčci z naší ŠD pozvání na tradiční "Pasování na nové čtenáře knihovny ".
Děti přivítaly vedoucí knihovny paní Marta Šmejkalová společně s paní starostkou Bc. Petrou Quittovou. Děti si prohlédly celou knihovnu a nadšeně reagovaly na pohádkový kvíz a otázky, jak se mají chovat ke knihám a správně s nimi zacházet. Po poslechu zajímavého pohádkového příběhu o rytířích čekalo na děti slavnostní pasování na rytíře knihovny. Při něm slíbily, že budou dobrými čtenáři a ochránci knih.
Na památku si malí čtenáři odnesli odznak a krásnou knížku Malý princ s věnováním.
Všechny děti se určitě těší, až si v nové knize začnou číst a ponoří se do pohádkové fantazie..
Vždyť čas strávený s knihou je pro nás všechny to nejlepší využití volného času v těchto sychravých dnech.

Za všechny Vladimíra Kyselová, ved. ŠD