PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY

Rok se s rokem sešel a naši letošní prvňáčci byli pozváni do KJM pobočka Černovice na tradiční „Pasování prvňáčků na nové čtenáře knihovny“. Prvňáčky přivítaly vedoucí knihovny p. Marta Šmejkalová společně s paní starostkou Bc. Petrou Quittovou. Děti si prohlédly prostory knihovny a nadšeně reagovaly na plno obrázků a velké množství knih. Při zajímavém poslouchání pohádkových příběhů o rytířích si děti namalovaly vlastní erb a poté je čekalo slavnostní pasování na rytíře knihovny.Při něm slíbily, že budou dobrými čtenáři a ochránci knih. Na památku si odnesly odznak čtenáře a krásnou knížku pohádkových bajek. Všechny děti se moc těšily, až v nové knize budou louskat neznámá slova a pohltí je pohádková fantazie. Vždyť čas strávený s knihou je pro všechny ta nejlepší relaxace!