Školní valentýnský ples pro žáky 8. a 9. ročníku – 14. 2. 2020Pátek před jarními prázdninami se jevil jako ideální termín pro třetí ročník školního plesu. Přidanou hodnotou tohoto data, vedle blížícího se volna, byl i fakt, že 14.2. je Valentýn. Naši žáci byli tímto nápadem nadšeni.

V hodinách výtvarné výchovy, hudební výchovy i pracovních činností se začalo s přípravami výzdoby, organizace tanečního sálu (tělocvičny), hudby – jak aparatuře, tak seznamu písní, velmi důležité pro žáky bylo i občerstvení během plesu. Samotný ples měl dva moderátory, jednoho z řad žáků a jedno z řad pedagogů. Domluva proběhla vcelku rychle.
POSLEDNÍ co zbývalo, byl tanec. Žáci 9. ročníků už měli zkušenost z loňského roku. Největším oříškem byl tanec pro žáky 8. ročníku. Velmi nás překvapila jejich aktivita a nadšení pro tanec.

V den plesu měli žáci sraz v 7 hodin ráno. U dveří byl koordinátor (z řad žáků), který je nasměroval a znovu jim řekl, kde budou pomáhat – příprava sálu, výzdoba, kuchyně. Vše probíhalo velmi dobře. Před 9. hodinou žáci slavnostně nastupovali k promenádě a 1. tanci, jímž byla mazurka. Dívky v ruce držely růžičku, která slavnostní atmosféru i jejich krásu jen podtrhovala. Následoval bohatý program plný tance, soutěží tanečních i třídních. Zajímavých prvkem byla i vystoupení Barbory Šlosarové, která nám předvedla různé druhy tance a v 2. vystoupení tance typické pro některé nejen evropské státy. Ve volných chvílích jsme se fotili ve fotokoutku, bavili se s kamarády a užívali si dobré nálady a výborného občerstvení. Jelikož vše hezké musí jednou končit, kolem půl 1 jsme si zatančili poslední tanec a učitelé žákům rozdali památné placky k letošnímu plesu.

Všem organizátorům i zúčastněným velmi děkujeme za zdařilý plesový den.

Ivana Šlosarová, Milena Jeřábková, Sabina Hanáková