Kouzlo adventu – Náměšť na Hané

V úterý 12. 12. děti z II. A a II. B vyrazily za vánoční atmosférou na zámek do Náměště na Hané. Nejdříve nás čekala prohlídka zámku, kde jsme se dozvěděli něco o vánočních tradicích a nechyběla ani pohádka. Ve výtvarné dílně si děti zhotovily výrobek s vánoční tematikou a na jarmarku nakoupily krásné suvenýry. Počasí nám přálo a společně jsme si výlet moc užili.

Barbora Kubečková, Zuzana Luterová