Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace

zve rodiče budoucích prvňáčků na třídní schůzku konanou ve čtvrtek 18.06.2020 v 16­.00 hodin v jídelně naší školy (vchod sportovní halou od parkourového hřiště). Psací potřeby s sebou.

Těší se na Vás Mgr. Zdeňka Bekrová a Mgr. Lucie Dvořáková, učitelky budoucích 1. tříd.

Soubory: