PŘEDNÁŠKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 20.10.se v naší ŠD uskutečnila již druhá z přednášek za zvýšení povědomí společnosti o tzv. Green Deal na téma „Biodiverzita-proč je důležitá a jak ji podpořit“. Paní lektorka z Rezekvítku dětem ze IV.oddělení ŠD vysvětlila,co je biologická rozmanitost,shrnula nejen pestrost druhů,ale i stanovišť a procesů. Zdůraznila,že různorodé prostředí umí lépe odolávat negativním jevům jako je sucho,oheň,chemické látky nebo hmyzí kalamity. Děti se na chvíli vžily do role broučků a motýlků,hledaly si své domečky a speciálním kukátkem si vyzkoušely,jak hmyz vidí své okolí. Na školní zahradě hledaly skrytá stanoviště a plnily zajímavé úkoly. Pro všechny to bylo krásné podzimní odpoledne s poznáním, proč je nutné biodiverzitu chránit a zároveň ji rozvíjet.

ŠD