VIDA! - Barevná chemie

Ve středu 4.prosince jsme se třídou 9. A navštívili pořad Barevná chemie ve VIDA! Nejprve jsme se podívali, jak reaguje sodík s vodou. Potom jsme na kapkovací destičce provedli důkazy koationtů. Použili jsme zelí jako přírodní indikátor a pozorovali krásnou reakci, při níž vzniká „zlatý“ déšť.
Potom následovala prohlídka celého centra a shlédnutí vědecké show.

Mgr. Jarmila Cibulková