Velikonoční výzva se podařila

ráda bych poděkovala všem žákům 1. až 9. tříd i rodičům, kteří se připojili k naší velikonoční výzvě a přispěli tak svým výrobkem k výzdobě okolí naší základní školy. Původní záměr velikonočně ozdobit jeden strom před školou, se nakonec rozrostl o výzdobu dvou stromů, kameninových truhlíků a zábradlí před školou i samotného vstupu do školy.

Pokud jste si dosud neudělali procházku ke škole, abyste se na vlastní oči pokochali nádhernými výtvory, tak vězte, že výzdoba bude k vidění do konce měsíce dubna.

Rovněž děkuji kolegům za spolupráci při zavěšování výrobků na stromy a jejich dalším rozmisťování před školou.

https://zskneslova.cz/…ni_strom.mp4

Mgr. Ivana Šlosarová