První pololetí očima školního parlamentu

Školní parlament v září započal druhý rok svého působení. Někteří členové zůstali stejní, jiní byli zvoleni poprvé. S novými členy přišly i nápady na nové akce – za těmi se teď s námi pojďte ohlédnout.

První akcí „parlamenťáků“ byl „No Backpack Day“, neboli den bez batohů. Myšlenkou této celosvětové akce je připomínka dětí z rozvojových zemí, které musí absolvovat cestu do školy bez odpovídajícího vybavení – někdy i bez batohů. Nápadů, do čeho vměstnat školní pomůcky, byla celá řada, některé z nich si můžete prohlédnout v naší galerii.

Na počátku prosince se uskutečnila „Strašidelná stezka školou“ pro děti z 1. – 3. ročníků. Parlamenťáci, ustrojeni do strašidelných kostýmů, doprovázeli svými úkoly a strašidelnými kreacemi cestu menších dětí přes setmělou školní budovu. U někoho převažovaly obavy, u někoho radost z překonání strachu. Tak či tak, věříme, že si všichni zúčastnění akci užili a možná se na podobné akci sejdeme i v následujícím školním roce.

Den před vánočními svátky patřil besídkám, „Pyžamovému dni“ a soutěži o nejlepší vánoční výzdobu třídy. Díky soutěžím škola získala nejen na krásné vánoční armosféře, ale díky pyžamům se jí nesla i vánoční pohoda a klid. Ty nejlepší pyžamové převlaky si taktéž můžete užít v naší galerii.

Začátek dalšího pololetí se blíží a my věříme, že všem v parlamentu zbylo ještě dost energie a nápadů na akce do jarních měsíců.

Milena Jeřábková, Karolína Smělá, Sabina Hanáková.