Participativní rozpočet do škol

Město Brno se rozhodlo zavést projekt PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU DO ŠKOL, a to do základních škol, které zřizuje. Posunout děti zase o kousek blíž dospělému světu a naučit je demokratickým principům. https://skoly.damenavas.cz/

Naše škola se zapojila do tohoto projektu a žáci 5. – 9. tříd získali příležitost navrhnout a prezentovat svou představu, která by zlepšila podmínky ve škole.
Postupným hlasováním zvítězil projekt relaxační zóna a na druhém místě se umístily reproduktory k dataprojektorům.

Oba tyto projekty se vedení školy rozhodlo realizovat i s částečnou podporou ze strany školy. Na prvním a druhém patře se tak žáci mohou těšit ze sedaček na chodbách a reproduktorů, které zkvalitní zvuk dataprojektorů.

Děkuji vedení školy za podporu, všem účastníkům za nápady a vítězům gratuluji.

Vincenc Směták
Koordinátor participativního rozpočtu do škol