Pevnost Kneslova

Po více než měsíci chystání konečně přišel den D. Třída 8.B připravila pro ostatní třídy 2. stupně tematický den Pevnost Kneslovka. Tato akce inspirovaná slavnou pevností Boyard se ve škole konala již podruhé. Připraveno bylo 10 stanovišť, na kterých jednotlivé třídy získávaly klíče, 6 stanovišť, kde se získávaly indicie a nakonec tělocvična=po­kladnice.

Úkoly na stanovištích prověřily schopnosti soutěžících. Otec Fura prověřil rozum, jenga věž trpělivost, tělocvična svaly, stereogramy prostorové vidění, další stanoviště čich, hmat, sluch a chuť a někde zase bylo zapotřebí táhnout za jeden provaz a předvést týmového ducha.

Najít správné heslo k otevření pokladnice týmům trvalo, vše bylo napínavé do poslední chvíle. Všichni uspěli, a tak je naše pevnost o hodně zlata chudší.
Velké poděkování patří žákům 8.B, kteří přípravu opravdu nepodcenili a svá stanoviště připravili zodpovědně.

Jarmila Cibulková