Režim po dobu uzavření školy

Vážení rodiče, po dobu uzavření školy jsme přistoupili k režimu výuky formou domácího vzdělávání a samostudia. Podklady budou žákům předávány elektronickou formou přes systém EDOOKIT za jednotlivé předměty. Vzhledem k předpokládané délce trvání tohoto opatření cca 14 a více dní apelujeme na Vás, abyste podpořili tuto formu vzdělávání a měla tím pádem očekávaný efekt.

ONLINE PODPORA ZDARMA – klikni na text

Děkujeme za Vaši spolupráci

  • Vzhledem k aktuální situaci omezujeme provoz sekretariátu s osobním kontaktem pouze na středy v době od 8.00 – 11.00 hod. (nejnutnější případy).

Ostatní vyřizujeme telefonicky či elektronicky.

sekretářka: 605284991
ŘŠ: 603214455
ZŘ: 603 886212
školník: 605701812

  • Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu rušíme až do jeho ukončení i veškeré domluvené akce pro předškoláky z mateřských škol. O případných náhradních termínech budete včas informování.

Vedení školy

Soubory: